مشخصات استاندارد
AREMA 2017 استاندارد

استانداردهاي انجمن راه آهن آمريکا
American Railway Engineering Association
AREMA استاندارد
The American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association is a North American railway industry group. It publishes recommended practices for the design construction and maintenance of railway infrastructure which are requirements in the United States and Canada.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 0 کد استاندارد : 020
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2017 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

AREMA جدیدترین استانداردهای
AREMA V2 CH9
AREMA V2 CH9:2018
AREMA V3 CH6
AREMA V3 CH6:2018
AREMA V1 CH1
AREMA V1 CH1:2017
AREMA V2 CH8
AREMA V2 CH8:2015
AREMA V2 CH9
AREMA V2 CH9:2015
AREMA V1 CH1
AREMA V1 CH1:2013نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute